Lerik rayon Mərkəzi kitabxanası

Lerik rayon MKS
Əlaqə
Lerik rayon Mərkəzi kitabxanası
dateFormatter->formatDateTime($data->date, 'long', null)?>

Lerik rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin direktoru Feyziyev Tərxan Zəfər oğlu

AZ 4300 Lerik şəhəri, A. Əsədullayev küçəsi
Tel: ( 0157)-4-51-87
Faks: (0157)-4-51-87

lerik@cls.az
lerikmks@mail.ru

İş günü: (fasiləsiz)

Ünvan: Lerik rayonu

Veb-səhifə: http://lerik.cls.az