Lerik rayon Mərkəzi kitabxanası

Lerik rayon MKS

Zərifə Əziz qızı Əliyeva Biobiblioqrafiya

Akademik Zərifə Əliyevanın biobiblioqrafiyasına alimin kitab və monoqrafiyaları, dərs vəsaitləri, dövri mətbuatda, ayrı-ayrı məcmuələrdə dərc olunmuş elmi məqalələri daxil edilmişdir. Biobiblioqrafiyaya daxil olan materiallar x